Archives For vertaiskauppa

Über ja Airbnb tuntuvat olevan osalle kuluttajista jo arkipäivää. Jakamistaloudesta puhutaankin paljon, vaikka aina ei ole ihan selvää, mitä sillä tarkoitetaan. Se on uusi ilmiö, jolle ei ole olemassa yhtä määritelmää.

Jakamistalous on kuluttamisen muoto, joka liittyy digitali­saatioon ja kulutustottumusten muutokseen. Jakaminen, esineiden lainaa­minen, asioiden yhdessä tekeminen ja kavereiden muistaminen ovat kaikille tuttuja vanhoja yhteistoiminnan muotoja. Teknologian ja eri alustojen mahdollistamana tästä on nyt tullut uudenlaista liiketoimintaa, johon voidaan innostaa mukaan laajemmat kuluttajajoukot.

Jakamistaloudessa on pohjimmiltaan kyse hyvistä ideoista, joita syntyy, kun kuluttajia voidaan lähestyä mutkattomasti ja palveluksia tarjota tarpeiden mukaan silloin, kun niille on eniten käyttöä. Ammattilaiset voivat hyödyntää osaamistaan tarjoamalla palveluita suoraan toisilleen tai innokkaat harrastajat voivat ottaa muut mukaan jakamaan oppimisen iloa. Kokin voi tilata kotiin tai koti-illallisen voi etsiä lähistöltä naapurin kokkaamana.

Paikalliset palvelut ja yhteisöllisyys ovat lähempänä jakamisen perinteistä merkitystä kuin suurten alustojen välittämät kaupallistetut palvelut. Kaupallistetut jakamisen palvelut ovat nekin paikkansa ansainneet. Ne tuovat kuluttajien saataville sellaisia mahdollisuuksia, joihin heillä ei ilman jakamista olisi varaa tai joista he eivät muutoin tietäisi. Matkustajille tuottaa iloa edullisen asunnon löytäminen kotimajoituksena ja kenties myös ajatus siitä, että hotelliketjun sijaan asunnonomis­taja saa pientä lisätuloa. Tavaroita lainaamalla ja yhteiskäytöllä onnistuvat sellaisetkin kotiremontit, joissa tarvitaan pakettiautoa ja kalliita koneita.

Tampereen yliopiston professori Hannu Saarijärvi pohti viime viikolla kiinnostavasti Talouselämässä, syntyykö digitaalisista vertaiskaupoista tulevien sukupolvien postmoderneja tavarataloja ja kauppa-alustoja, joilla kuluttaja etsii mielenkiintoisia tuotteita, rakentaa kuluttajaidentiteettiään ja hakee inspiraatiota.

Palveluja välittävät ja tuottavat alustat sekä sovellukset luovat kuluttajille ennen kaikkea kovia odotuksia. Onnistuessaan tällainen alusta voi tarjota kuluttajille mah­dollisuuden säästää rahaa hankinnoissa tai valita ostoksensa laajemmasta valikoimasta. Parhaat alustat palvelevat kuluttajaa uudella tavalla ja tuottavat onnistuneita kokemuksia. Se, osoittautuuko alusta lupaustensa arvoisiksi, riippuu ennen kaikkea valituista toimintatavoista. Tekninen toimivuus ei sekään ole sivuseikka, joten kovin keskeneräisillä alustoilla ei kannata lähteä kuluttajamarkkinoille.

Median suitsuttamissa suurissa menestystarinoissa ei pohjimmiltaan ole kyse jakamis- vaan alustataloudesta, jossa suuret hyötyvät pienten jakamishalusta. Kun viranomaiset pohtivat jakamistaloutta, tarkoituksena ei ole jakamisen kahlitseminen. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan kuitenkin niiden turvaksi, joille jakamisen ehdot muutoin saneltaisiin.