Archives For matka

Antti Neimala

Liki jokaisella meistä on kokemusta matkoista. Sellaisista, jotka sujuivat hyvin ja ehkä myös sellaisista, joissa kaikki ei mennyt putkeen. Osa on ollut itse järjestettyjä, osa matkanjärjestäjien hoitamia. Loma ja lomaan liittyvä matkustaminen ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja isoja taloudellisia satsauksia elämän laatuun. Siksikin matkustamiseen liittyvä sääntely nostattaa tunteita.

Juuri nyt on käynnissä vuosittainen Matkamessutapahtuma. KKV on mukana Matka2018-messuilla jakamassa tietoa tärkeistä matkustamista koskevista lakimuutoksista, jotka ajoittuvat ensi kesään. Haluamme olla paikan päällä kertomassa ja keskustelemassa niistä niin erilaisia matkapalveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien kuin kuluttajienkin kanssa.

Miksi matkapalveluita säännellään erikseen – EU:ko tämän ongelman taas aiheutti?

Matkapalveluja myydään usein pakettina ja siten, että asiakkailta peritään maksuja etukäteen. Sen vuoksi matka-alalle on säädetty lainsäädäntöä vakuudesta: matkanjärjestäjän pitää hankkia konkurssin varalta vakuus, josta asiakkaat voivat saada sellaisessa tilanteessa rahansa takaisin. Tämä lisää luottamusta, kun matkoja uskaltaa turvallisesti varata. Vakuuden vaatimus ja asettaminen ovat yleinen menettely muillakin aloilla, kun rahaa peritään etukäteen – esimerkiksi uusien asuntojen kaupassa. Matka-alan vakuuksia valvoo meidän virastomme.

Kyseessä on kolmekymmentä vuotta vanhan matkapakettidirektiivin päivitys tämän päivän markkinatilanteeseen. Sen myötä valvonnan piiriin tulee uusia toimijoita. Toisaalta hallinnollinen taakka pienenee, kun jatkossa vain ne matkailualan toimijat rekisteröityvät, jotka perivät asiakkailta etukäteismaksuja tai järjestävät kuljetuksia. KKV:n rekisteristä poistuu arviolta 300 yritystä.

On sääntelystä hyötyäkin

Myös markkinointia ja sopimusehtoja koskevat säädökset uudistuvat ja tuovat parannuksia kuluttajille: matkojen peruuttamisoikeus laajenee ja matkapalveluiden virhetilanteiden vahingonkorvausmahdollisuudet monipuolistuvat. Toisaalta yritykset voivat veloittaa asiakkaalta kuluja matkan perumisesta myös sairaustapauksissa. Matkavakuutuksen rooli on jatkossa entistäkin tärkeämpi.

On ymmärrettävää, että elinkeinonharjoittajat vastustavat lisäsääntelyä. Kritiikki yltyy, kun kyse on EU-lähtöisestä sääntelystä. Sääntelyn ongelmia ei pidä väistää. Sen aiheuttamia kustannuksia ei pidä kiistää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sääntelyllä on myös myönteiset vaikutuksensa. Kun koko EU:n alueella noudatetaan samanlaisia pelisääntöjä, kuluttajien luottamus palveluntarjoajia kohtaan vahvistuu. Markkinat toimivat paremmin. Parhaimmillaan sääntely vahvistaa toimialan kasvuedellytyksiä ja edistää suomalaisten yritysten palveluiden myyntiä koko EU:n sisämarkkina-alueella.

Heinäkuun alussa uudistuva vakuusjärjestelmä on siis yrityksille kattavampi, tasapuolisempi, varmempi ja nopeampi kuin vanha järjestelmä. Merkittävää on, että jatkossa asiakkaat voivat saada konkurssitilanteissa etukäteismaksunsa takaisin lähes saman tien, jolloin he voivat ostaa uuden korvaavan matkan – tämä hyödyttää alaa, kun raha palaa kiertämään nopeasti. Nykysysteemissä korvaukset on voitu maksaa pahimmassa tapauksessa vasta vuosien päästä.

Olemme käyneet matkailualan edustajien kanssa pitkin asian valmistelua hyvin avoimia keskusteluja uudistuksen vaikutuksista. Jatkamme tällä linjalla eteenpäin. Vastaamme säännösten täytäntöönpanon valvonnasta, minkä vuoksi meille on äärimmäisen tärkeätä saada palautetta järjestelmän toimivuudesta. Tarkoituksena on edistää alan toimintaa selvillä, järkevästi toimeenpannuilla pelisäännöillä, jotka turvaavat kuluttajien hyvän aseman näiden tärkeiden palveluiden markkinoilla. Matkamessuilla keräämme osastollamme matkailualan toimijoilta palautetta Matkapaketti-apurista, jonka avulla yrittäjä voi selvittää, tarvitseeko vakuutta asettaa.

Kokoamme verkkosivuillemme matkailualan toimijoille materiaalia lainmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.7.2018. Yrityksiin ollaan myös yhteydessä alan järjestöjen kautta. Niin ikään kontaktoimme suoraan nykyisessä matkatoimistorekisterissä jo olevat tahot.

Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/2017)

Suomessa on viime vuodet puuhattu kovaa vauhtia liikennekaarta eli nykynimeltään liikennepalvelulakia, jonka toivotaan edistävän ihmisten liikkumista ja uudenlaisten liikennepalvelujen syntyä. Laissa on tarkoitus säätää muun muassa lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja ensivaiheessa etenkin tie- ja raideliikenteen raja- ja maksupintojen avaamisesta, jolloin kaikki saatavilla olevat yksittäiset palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien toimijoiden tavoitettavissa ja myös uudella tapaa yhdisteltävissä. Kuluttajalle tämä näkyisi parhaimmillaan saumattomasti yhteen toimivina liikennepalveluina, joita on helppo käyttää.

Eli kuluttaja voisi lähitulevaisuudessa ostaa yhdellä kertaa matkaketjun esimerkiksi kotoaan Vantaalta lomakohteeseen Kuusamoon. Matkaketjuun kuuluisi vaikkapa paikallisjuna, kaukojuna ja perillä bussi- tai taksimatka, jotka kuluttaja maksaisi ja tilaisi kerralla jostain valitsemastaan matkapalvelusovelluksesta, joka puolestaan hyödyntäisi tie- ja raideliikenteen avoimia rajapintoja. Tämä säästäisi kuluttajan aikaa, kun lipun saisi kerralla, eikä tarvitsisi ostaa pätkiä eri liikennesektoreiden toimijoilta.

Näen tällaiset saumattomat, monen eri toimijan ja kulkuvälineen matkaketjut todella positiivisena asiana kuluttajien kannalta, kunhan mietittynä on myös kuluttajansuoja. Erityisesti vastuukysymysten on oltava selkeitä toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja sitä kautta kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi uusiin palveluihin. Jokaisen tulee tehdä tässä oma osansa, niin lainsäätäjän kuin yritysten.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan heinäkuussa 2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat säännökset tulevat puolestaan voimaan jo tammikuussa 2018. Vastuukysymyksistä laissa ei kuitenkaan säädetä ja se herättää välittömästi kysymyksiä. Jos joku osa matkaketjusta sakkaa, kenen puoleen kuluttaja kääntyy, kuka vastaa virheestä, kuka hyvittää tapahtuneen?  Onko kyse ovelta ovelle -ketjusta vai matkaketjun eri osien erillisestä vastuusta? Jos kuluttaja myöhästyy matkaketjun viimeisenä olevasta osuudesta ja samalla päivän viimeisestä bussista matkaketjun aiemman osuuden viivästymisen vuoksi, on jonkun otettava vastuu kuluttajan perille viemiseksi.

Liikennepalvelulain II vaiheen lausuntokierros on päättymässä 1.6.2017, mutta siinäkään ei juuri sivuta vastuukysymyksiä, ainoastaan esitetään säännöstä, jonka mukaan matkustajalle olisi annettava matkaketjun eri osiin kohdistuva tieto siitä, kenen puoleen matkustaja voi matkaketjun eri vaiheessa ja sen päätyttyä kääntyä. Uudistettavana oleva laki matkapalveluyhdistelmistä ei sekään helpota tilannetta kaikissa tapauksissa.

Se, onko matkaketjun yhden osan viivästyksestä vastuussa moniosaisen matkaketjun myynyt taho eli sovelluksen tarjoaja ja kuluttajan sopimuskumppani, vai kyseisen osuuden faktisesti liikennöivä yritys, uhkaa näin ollen jäädä tapauskohtaisesti ratkaistavaksi. Matkaketjujen sujuva toiminta ja vastuukysymysten selkeys olisi kuitenkin olennaista, jotta kuluttajat voivat ja uskaltavat käyttää näitä uusia liikenteen palveluja ja toisaalta myös, jotta erikokoiset yritykset ja palvelunkehittäjät uskaltavat lähteä leikkiin mukaan.

Matkaketjukysymyksiä pohditaan myös EU-tasolla, jossa toteutettiin juuri julkinen kuuleminen multimodaalisista matkaketjuista. Kuluttaja-asiamiehen lausunnossa korostuivat vastuutahojen selkeys kuluttajan kannalta, saumattomuuden takaaminen paitsi matkaketjuissa, myös matkustajan suojassa, mahdollisimman selkeät ja yhdenmukaiset virheiden ja viivästysten korvausperusteet, liiallinen tapauskohtaisuuden välttäminen korvausten määrittymisessä, tiedottamisen varmistaminen matkustajalle poikkeustilanteista matkaketjuissa ja matkaketjuun ehkä soveltuva uudelleenreititys. Tämä kaikki kuulostaa kovin samalta kuin näkemykseni matkaketjujen kuluttajansuojasta myös kotimaassa.