Antti Neimala

Liki jokaisella meistä on kokemusta matkoista. Sellaisista, jotka sujuivat hyvin ja ehkä myös sellaisista, joissa kaikki ei mennyt putkeen. Osa on ollut itse järjestettyjä, osa matkanjärjestäjien hoitamia. Loma ja lomaan liittyvä matkustaminen ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja isoja taloudellisia satsauksia elämän laatuun. Siksikin matkustamiseen liittyvä sääntely nostattaa tunteita.

Juuri nyt on käynnissä vuosittainen Matkamessutapahtuma. KKV on mukana Matka2018-messuilla jakamassa tietoa tärkeistä matkustamista koskevista lakimuutoksista, jotka ajoittuvat ensi kesään. Haluamme olla paikan päällä kertomassa ja keskustelemassa niistä niin erilaisia matkapalveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien kuin kuluttajienkin kanssa.

Miksi matkapalveluita säännellään erikseen – EU:ko tämän ongelman taas aiheutti?

Matkapalveluja myydään usein pakettina ja siten, että asiakkailta peritään maksuja etukäteen. Sen vuoksi matka-alalle on säädetty lainsäädäntöä vakuudesta: matkanjärjestäjän pitää hankkia konkurssin varalta vakuus, josta asiakkaat voivat saada sellaisessa tilanteessa rahansa takaisin. Tämä lisää luottamusta, kun matkoja uskaltaa turvallisesti varata. Vakuuden vaatimus ja asettaminen ovat yleinen menettely muillakin aloilla, kun rahaa peritään etukäteen – esimerkiksi uusien asuntojen kaupassa. Matka-alan vakuuksia valvoo meidän virastomme.

Kyseessä on kolmekymmentä vuotta vanhan matkapakettidirektiivin päivitys tämän päivän markkinatilanteeseen. Sen myötä valvonnan piiriin tulee uusia toimijoita. Toisaalta hallinnollinen taakka pienenee, kun jatkossa vain ne matkailualan toimijat rekisteröityvät, jotka perivät asiakkailta etukäteismaksuja tai järjestävät kuljetuksia. KKV:n rekisteristä poistuu arviolta 300 yritystä.

On sääntelystä hyötyäkin

Myös markkinointia ja sopimusehtoja koskevat säädökset uudistuvat ja tuovat parannuksia kuluttajille: matkojen peruuttamisoikeus laajenee ja matkapalveluiden virhetilanteiden vahingonkorvausmahdollisuudet monipuolistuvat. Toisaalta yritykset voivat veloittaa asiakkaalta kuluja matkan perumisesta myös sairaustapauksissa. Matkavakuutuksen rooli on jatkossa entistäkin tärkeämpi.

On ymmärrettävää, että elinkeinonharjoittajat vastustavat lisäsääntelyä. Kritiikki yltyy, kun kyse on EU-lähtöisestä sääntelystä. Sääntelyn ongelmia ei pidä väistää. Sen aiheuttamia kustannuksia ei pidä kiistää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sääntelyllä on myös myönteiset vaikutuksensa. Kun koko EU:n alueella noudatetaan samanlaisia pelisääntöjä, kuluttajien luottamus palveluntarjoajia kohtaan vahvistuu. Markkinat toimivat paremmin. Parhaimmillaan sääntely vahvistaa toimialan kasvuedellytyksiä ja edistää suomalaisten yritysten palveluiden myyntiä koko EU:n sisämarkkina-alueella.

Heinäkuun alussa uudistuva vakuusjärjestelmä on siis yrityksille kattavampi, tasapuolisempi, varmempi ja nopeampi kuin vanha järjestelmä. Merkittävää on, että jatkossa asiakkaat voivat saada konkurssitilanteissa etukäteismaksunsa takaisin lähes saman tien, jolloin he voivat ostaa uuden korvaavan matkan – tämä hyödyttää alaa, kun raha palaa kiertämään nopeasti. Nykysysteemissä korvaukset on voitu maksaa pahimmassa tapauksessa vasta vuosien päästä.

Olemme käyneet matkailualan edustajien kanssa pitkin asian valmistelua hyvin avoimia keskusteluja uudistuksen vaikutuksista. Jatkamme tällä linjalla eteenpäin. Vastaamme säännösten täytäntöönpanon valvonnasta, minkä vuoksi meille on äärimmäisen tärkeätä saada palautetta järjestelmän toimivuudesta. Tarkoituksena on edistää alan toimintaa selvillä, järkevästi toimeenpannuilla pelisäännöillä, jotka turvaavat kuluttajien hyvän aseman näiden tärkeiden palveluiden markkinoilla. Matkamessuilla keräämme osastollamme matkailualan toimijoilta palautetta Matkapaketti-apurista, jonka avulla yrittäjä voi selvittää, tarvitseeko vakuutta asettaa.

Kokoamme verkkosivuillemme matkailualan toimijoille materiaalia lainmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.7.2018. Yrityksiin ollaan myös yhteydessä alan järjestöjen kautta. Niin ikään kontaktoimme suoraan nykyisessä matkatoimistorekisterissä jo olevat tahot.

Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/2017)

Antti Neimala

Tarjosimme vuoden alussa Kuluttajaneuvonnan Facebook-sivuilla mahdollisuuden välittää terveisiä ja antaa palautetta uudelle kuluttaja-asiamiehelle, siis minulle. Kaikki palautetta antaneet osallistuivat arvontaan, jossa palkintoina olivat Kuluttaja-lehden vuosikerta ja Museokortti. Onnea arvonnan voittajille! Onnellisiin voittajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Kiitän kaikista terveisistä, kommenteista ja kysymyksistä. Meidän postaukseemme tuli tykkäyksiä todella runsaasti, yhteensä 683 kappaletta. Kommentteja saatiin 172, sekin hurja määrä.

Arvonnalla lienee ollut vahva vaikutuksensa kommenttien määrään. Avoimelle keskustelulle on kuitenkin jo ihan sellaisenaan tarvetta ja tilausta. Suora palaute on energisoivaa. Tsemppiviestit ovat mukavaa luettavaa. Kommentit ja kysymykset taas auttavat paikantamaan kuluttajien kokemia ongelmia markkinoilla. Tästä kokemuksesta rohkaistuneena jatkamme keskustelua kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulla ja muissa sopivissa kanavissa.

Lupasimme, että vastaan saamiimme kommentteihin. Teen sen tämän blogin välityksellä. Kommentit on ryhmitelty sopiviin palasiin.

Kiitän kuluttajaneuvojia, jotka ovat olleet apunamme kommenttien valmistelussa siltä osin, kun kyseessä oli asia, joka edellyttää yksilöllistä neuvontaa.

Kuluttaja-asiamiehelle tutut huolet kommenttien kärjessä

Käyn tässä läpi niitä aiheita, jotka herättivät eniten palautetta ja kysymyksiä.

Kuluttajien kestoriesaan eli jatkuviin alennusmyynteihin kiinnitettiin paljon huomiota. Harhaanjohtavat vertailuhinnat ja alennusprosentit hämärtävät kuluttajan käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on. Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan puuttunut erityisesti huonekalualan ja urheiluvälinealan lainvastaiseen markkinointiin. Lisäksi yrityksiä on viety markkinaoikeuteen asiasta myös hiljattain. Jatkamme toimiamme lainvastaisen markkinoinnin kitkemiseksi.

Ajankohtainen ja paljon palautetta aiheuttanut kysymys oli kuluttajaluottojen kohtuuttomat kustannukset. Kyse on isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Viime aikoina keskusteluun on noussut myös erittäin pitkiin asuntoluottoihin liittyvät haitat. Selkeä ja nopein ratkaisu kuluttajaluottoihin olisi muuttaa lainsäädäntöä siten, että korkokattosääntely koskisi kaikkia kuluttajaluottoja. Tällä hetkellä rajoitus koskee vain enintään 2000 euron luottoja. Olemme tehneet asiassa lakialoitteen vuonna 2016. Oikeusministeriö harkitsee jatkotoimia asiassa. Pikaluotto-ongelmia hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontakeinoilla viemällä pikaluottoasioita ratkaistavaksi markkinaoikeuteen. Lisäksi velkaantumiseen läheisesti liittyvään saatavien perintään panostetaan valvonnassa.

Puhelinmarkkinoinnin ongelmista saatiin tässäkin yhteydessä palautetta. Kuluttaja-asiamies on vaatinut jo pitkään puhelinmarkkinointia luvanvaraiseksi, jolloin myyntipuhelun vastaanottaminen edellyttäisi kuluttajan ennakkosuostumusta. Puhelinmyyntisäännösten uudistamisesta tehtiin aloite jo vuonna 2011 ja se on edelleen ajankohtainen.

Palautteissa annettiin kannatusta myös kuluttaja-asiamiehen järeämmille valvontakeinoille. Kiitämme tuesta keinovalikoiman uudistamiseksi. Olemme kiinnittäneet puutteisiin huomiota jo vuosien ajan. EU:ssa äskettäin hyväksytty lakiuudistus on tuomassa parannusta rajat ylittävään kauppaan. On kuitenkin tärkeää, että kahden vuoden kuluttua voimaan tuleva uudistus parantaisi tilannetta myös kotimaisessa kuluttajavalvonnassa.

Osansa saivat myös muille viranomaisille kuuluvat asiat

Huolianne ja toiveitanne tuli myös muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvilta aihealueilta.

Sähkön siirtohinnan suuruus ja se tosiasia, ettei siirtohintaa voi kilpailuttaa, kirvoittivat eniten palautetta. Kuluttaja-asiamies puuttui vuonna 2016 sähkön siirtohinnan kohtuuttomiin kertakorotuksiin Carunan tapauksessa. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole kuitenkaan toimivaltaa puuttua siirtohinnan suuruuteen yleisesti, vaan Energiavirasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa. Jatkossa suuria kertakorotuksia hillitsee osaltaan syksyllä 2017 sähkömarkkinalakiin lisätty säännös, jolla vuotuisille siirtohinnan korotuksille asetettiin 15 %:n katto.

Postin palvelut puhututtivat paljon. Huolta tuntuu aiheuttavan lähetysten kulkunopeus ja Postin korvausvastuu lähetyksen katoamis- tai vaurioitumistilanteissa. Postilaki sääntelee mm. kyseisiä asioita. Postipalveluiden vähimmäistason turvaaminen kuuluu Viestintäviraston toimivaltaan. Kuluttaja-asiamies on kuitenkin kiinnittänyt postilakia uudistettaessa huomiota siihen, ettei jakelutiheyden supistaminen tai kirjeiden kulkunopeutta koskevien standardien laskeminen saa johtaa esimerkiksi siihen, että kuluttajalle ei jää tarpeeksi aikaa laskun maksamiseen tai perintäkirjeeseen reagoimiseen.

Kuluttaja-asiamies tapaa säännöllisesti erityisvalvontaviranomaisia, kuten Energiavirastoa ja Viestintävirastoa, jolloin voimme viedä palautetta eteenpäin. Kyseisille viranomaisille voi tehdä myös ilmoituksen havaitsemastaan epäkohdasta.

Kommenteissa tuli esiin myös muita tärkeitä aiheita, joiden parissa teemme töitä. Otamme mielellämme jatkuvasti vastaan huomioitanne havaitsemistanne kuluttajaongelmista. Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen verkkosivujemme lomakkeella. Yksittäisissä riita-asioissa neuvontaa ja sovitteluapua kuluttajille tarjoaa puolestaan kuluttajaneuvonta.fi.

Vastaus numerokysymykseen – kuluttajansuojalain pykälämäärä

Kerroin ensimmäisessä blogissani, että alkuperäisessä kuluttajansuojalaissa oli 48 pykälää. Kysyin, kuka tietää nykyisen, EU-aikakauden pykälämäärän. Oikea vastaus on 290. Pykälämäärä on siis noin kuusinkertaistunut 40 vuodessa. Se kertoo yhteiskunnan kehityksestä ja poliittisesta tahdosta parantaa kuluttajien oikeudellista ja taloudellista asemaa. Vaikka määrä on jo huikea, pitää aina muistaa, että nyt lähtökohtana on samojen sääntöjen soveltaminen koko sisämarkkina-alueella. Usein kuultu ”puolustus” on, että yksi huono pykäläsetti on parempi kuin 28 erilaista – hyvääkin – settiä.

Katso videotervehdykseni kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulla